احزاب سیاسی و فقدان استروتژی
50 بازدید
محل نشر: حرکت اسلامی سال 1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی