در برزخ سنت و مدرنیزم
43 بازدید
محل نشر: طرح نو سال 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی